Poděkování

Touto cestou bych ráda poděkovala především paní Jaroslavě Drožové a celé CHS Drofa především za cenné rady, pomoc v mých začátcích nejen s úpravou srsti, vybírání krycích pejsků pro naší  Sharonku a v neposlední řadě za ochotu a péči, kterou mi věnuje pro pochopení toho všeho kolem chovu kníračů.

 

Další člověk, který si určitě zaslouží náš velký DÍK je paní Martina Zemanová, CHS z Marzemu, za péči, úpravu srsti a vystavování našeho psa Iggyho po dobu mé působnosti v zahraničí.

 

A samozřejmě nesmím zapomenout na svoji rodinu. Mamce, která v podstatě plemeno knírač vybrala, taťkovi, který se mi při mém pobytu v zahraničí stará o celou smečku, odchovává štěňátka a stará se o celý chod CHS s obrovskou láskou a sestře, která byla oporou do poslední chvilinky našemu milovanému Arnnýskovi.

 

Poděkování patří též Petru Adamovi, za několikaletou práci s webovými stránkami.

 

Všem novým majitelům našich štěňátek děkujeme za péči, lásku a vytrvalost, kterou jim věnují.

 

Za sebe a celou CHS Czech Lady všem mnohokrát děkuji!